AFGIFTER

AFGIFTER FOR BRUG AF KULTURHUSET ELVÆRKET

Det vil som hovedregel være gratis at låne husets lokaler og udstyr. Ved visse arrangementer vil der dog blive opkrævet en afgift.

Generelt gælder at husets køkken og café ikke kan reserveres, men altid vil kunne benyttes i forbindelse med arrangement i et andet lokale på lige fod med husets øvrige brugere, og at disse lokaler derfor ikke vil udløse afgift.

Alle priser i det følgende er inkl. moms.

 

1.1. Selskabslignende arrangement

Ethvert arrangement – uanset type jf. afsnit 1.1. i Retningslinjer for brug af Kulturhuset Elværket – der har selskabslignende karakter, vil blive pålagt en afgift pr. påbegyndt døgn på:

 1. Kr. 3.000,- når hele huset benyttes.
 2. Kr. 2.500,- når salen benyttes.
 3. Kr. 1.250,- når store mødelokale benyttes.
 4. Kr. 250,- når små mødelokaler benyttes.

 

Eventuel medgået tid til klargøring og oprydning ud over et døgn kan undtages fra afgift, og uanset ovenstående graduering kan afgiften pr. døgn aldrig udgøre mere end kr. 3.000,-. 

Det beror til hver en tid på en vurdering fra husets personale eller bestyrelsen, om et arrangement falder ind under denne regel.

 

1.2. Kommercielle arrangementer

Kommercielle arrangementer – bortset fra messer – vil blive pålagt en afgift pr. påbegyndt døgn på:

 1. Kr. 6.000,- når hele huset benyttes.
 2. Kr. 4.500,- når salen benyttes.
 3. Kr. 2.500,- når store mødelokale benyttes.
 4. Kr. 1.000,- når små mødelokaler benyttes.

 

Eventuel medgået tid til klargøring og oprydning ud over et døgn kan undtages fra afgift, og uanset ovenstående graduering kan afgiften pr. døgn aldrig udgøre mere end kr. 6.000,-.

 

Er der tale om åbne aktiviteter rettet mod unge (under 18 år), og/eller med et klart kunstnerisk islæt, vil afgiften ved booking af en sammenhængende serie af arrangementer på mere end fem dage/gange blive nedsat med 50 % fra dag seks og frem.

 

Såfremt en ny kommerciel arrangør ønsker at lave et arrangement i huset, kan afgiften for første arrangement nedsættes med 50 % (til kr. 0,-).

 

1.3. Messer og udstillinger

Ved udstillings-/messelignende arrangementer opkræves arrangør en afgift på kr. 250,- pr. stand pr. påbegyndt døgn hvor messen/udstillingen er åben for publikum. Tid medgået til klargøring og oprydning faktureres normalt ikke.

 

Der vil ikke blive opkrævet afgift af salg fra de skiftende udstillinger i café og foyer.

 

1.4. Institutioners og forvaltningers brug af huset

For brug af lokaler og udstyr ved afvikling af lukkede møder, kurser og kursuslignende arrangementer i huset, i de tilfælde arrangøren er en forvaltning eller en institution i kommunal-, regions- eller statsregi, opkræves der flg. afgifter pr. påbegyndt døgn:

 1. Kr. 1.100,- (900,-) når salen benyttes.
 2. Kr. 750,- (600,-) når et af mødelokalerne benyttes.

 

Er et arrangement af under to timers varighed opkræves der kun halv afgift.

 

Ved booking af på mere end fem dage/gange til en sammenhængende serie af arrangementer nedsættes afgiften med 25 % fra dag seks og frem.

 

Er der tale om aktiviteter rettet mod unge (under 18 år), og med et klart kunstnerisk eller kulturelt islæt, vil afgiften ved booking af en sammenhængende serie af arrangementer på mere end fem dage/gange blive nedsat med 50 % fra dag seks og frem.

 

1.5. Brug af husets udstyr

1.5.1. Teknisk udstyr

Husets tekniske udstyr er generelt gratis at benytte inden for huset. Dog vil der blive opkrævet flg. afgifter ved brug af udstyr:

 1. Dataprojektor: Kr. 150,- pr. påbegyndt døgn.
 2. Bærbar PC: Kr. 100,- pr. påbegyndt døgn.

 

Ved brug af dette udstyr uden for huset, vil der blive opkrævet et depositum på kr. 1.000,- for hver af disse enheder.

 

For brug af øvrigt udstyr uden for huset henvises til særskilt regelsæt.

 

1.5.2. Fotokopiering

Der betales flg. priser for brug af husets kopimaskine:

 1. Ved s/h kopiering:
 2. 0,50 pr. A4-ark,
  kr. 1,00 pr. A3-ark,
  det dobbelte ved dobbeltsidet.

 

 1. Ved farvekopiering/print:

Kr. 5,00 pr. A4-ark

Kr. 10,00 pr. A3-ark

 

 1. Kopiering på overhead/transparent koster kr. 5,00 pr. stk.

 

Ønskes kopiering på farvet papir skal dette selv medbringes. Der ydes ikke rabat for kopiering på medbragt papir.

 

1.6. Opfølgende rengøring

For udført opfølgende rengøring, oprydning m.v. efter arrangementer fremsender Kulturhuset Elværket en faktura til pågældende arrangør(er) efter følgende tarif:

 1. Køkken…………………………………… 500,-
 2. Café…………………………………….. 1.000,-
 3. foyer………………………………………. 500,-
 4. Sal……………………………………….. 1.000,-
 5. Toilet………………………………………. 750,-
 6. Mødelokale…………………………….. 250,-
 7. Handicaptoilet / bagscene………. 250,-

 

1.7. Servicetimer

En arrangør kan, i det omfang husets personale har tid til det, indgå aftale om klargøring før, servering under, og/eller oprydning efter et arrangement.

 

For dette betales for faktisk medgået antal arbejdstimer med kr. 250,- i timen. Timerne opkræves i interval af 30 minutter.

 

1.8. Tilkaldeafgift

 1. Spørger en arrangør om hjælp fra husets side til selve arrangementet senest 48 timer før arrangementet er reserveret til start, leveres hjælpen i normal åbningstid (kl. 8 til 16 hverdage) uden opkrævning af honorar.
 2. Kan hjælpen ikke leveres inden for normal åbningstid, kan huset efter aftale med arrangør udføre hjælpen i et passende tidsrum; arrangør betaler for arbejdet på timebasis
 3. Ønskes hjælpen senere end 48 timer før et åbent arrangementets start, eller akut lige før, under eller umiddelbart efter, betaler arrangør et honorar på min. én time uanset om hjælpen gives via telefon eller ved fremmøde.
 4. Ønskes hjælpen senere end 48 timer før et lukket arrangementets start, eller akut lige før, under eller umiddelbart efter, betaler arrangør tilkaldeafgift samt et honorar på min. én time, uanset om hjælpen gives via telefon eller ved fremmøde.
 5. Alle tilfælde beskrevet under c) eller d) vurderes efterfølgende af huset først mulige hverdag. Afgørelsen meddeles skriftligt, og eventuel opkrævning sendes til arrangør hurtigst muligt.

 

1.9. Udeblivelse

Såfremt et arrangement der anvender salen, eller mere end et af husets andre lokaler, ikke bliver gennemført som booket, og det ikke er afmeldt til Kulturhuset Elværket senest syv dage før planlagt afholdelse, fremsendes en regning på kr. 500,-.

 

1.10. Afgift af overskud

Bestyrelsen kan til hver en tid pålægge en arrangør at indgå en aftale, der giver Kulturhuset Elværket en andel på 25 % af et eventuelt overskud ved et arrangement.

 

Dette gælder uanset arrangementstype, og uanset at arrangementet i forvejen er pålagt anden afgift jf. husets afgiftsregler.

 

1.11. Afgift for booking for ikke-medlemmer

Foreninger, der ikke er medlem af Elværksforeningen, betaler kr. 125,- pr. booking-dag.

 

1.12. Afgift for leje af depotskabe

Afgiften for leje af depotskabe er kr. 100,- pr. påbegyndt måned.


Deles skabet med andre foreninger deles lejen forholdsmæssigt.

 

1.13. Afgift for alarmudrykning

Såfremt en bruger af huset udløser tyverialarmen, og dette resulterer i udrykning fra alarmselskabet, da viderefaktureres gebyret herfor til arrangør med kr. 800,- uden moms.

 

1.14. Faktura- og rykkergebyrer

Ved fremsendelse af regning på kr. 100,- eller derunder til én arrangør/bruger af huset, pålignes et gebyr på kr. 25,-.

 

Ved fremsendes af rykker tillægges den skyldige saldo kr. 100,- pr. rykker, dog maksimalt kr. 300,-. I øvrigt gælder rentelovens regler vedrørende gebyrer og morarenter.

 

 

—- O —-

 

Bestyrelsen for Kulturhuset Elværket

 1. november 2014

 

 

Kenneth Jensen

formand

Kulturhusenes logo

Ved Kirken 6
3600  Frederikssund

47 38 52 91

Skriv til os

Åbningstider

Mandag: 11:00 - 13:00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 11:00 - 13:00
Torsdag: 11:00 - 13:00
Fredag: 11:00 - 13:00
Lørdag:  Lukket
Søndag:  Lukket

Font Resize